Sopro Dm 610 Drenażowa 25kg

Sopro Dm 610 Drenażowa 25kg

42,99

Opis

SOPRO DM 610- zaprawa drenażowa.Cementowa, zawierająca tras, sucha zaprawa do stosowania jako nośna, wodoprzepuszczalna warstwa podkładowa przy wykonaniu nawierzchni brukowych z betonu i kamienia naturalnego w obszarach zewnętrznych. Produkt o niskiej zawartości chromianów zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 1907/2006, załącznik XVII.Bardzo wysoka wodoprzepuszczalność.Zapobiega uszkodzeniom, powodowanym przez mróz.Do układania okładzin metodą grubowarstwową; minimalna grubość warstwy zespolonej z podłożem 2 cm metodą „mokre na mokre”.W pomieszczeniach i na zewnątrz.KOLORJasnoszary.TEMPERATURA STOSOWANIAOd +5°C do maks. +30°C (podłoże, materiał, powietrze); Nie stosować, gdy istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia mrozu podczas lub bezpośrednio po obróbce.CZAS UŻYCIA1-2 godziny; związanej zaprawy nie należy uzdatniać do ponownego użycia przez dodanie wody lub zmieszanie ze świeżą zaprawą.GRUBOŚĆ WARSTWYZwiązanej z podłożem: min. 2 cm (przy obciążeniu ruchem kołowym co najmniej 4 cm); przy zastosowaniu na odpowiedniej warstwie rozdzielającej min. 5 cm (przy obciążeniu ruchem kołowym co najmniej 7-10 cm); grubość warstwy należy odpowiednio dostosować do wielkości obciążeń.WYTRZYMAŁOŚCIWytrzymałość na ściskanie: po 28 dniach ok. 25 N/mm2,wytrzymałość na zginanie: po 28 dniach ok. 4 N/mm2.MOŻLIWOŚĆ CHODZENIAPo ok. 24 godzinach.MOŻLIWOŚĆ OBCIĄŻENIAPo ok. 7 dniachWODOPRZEPUSZCZALNOŚĆWodoprzepuszczalność prostopadle do płaszczyzny (przebadana na warstwie o grubości 60 mm): ok. 5,77 l/(m2 x s); ok. 21 m3 /(m2 x h)KAPILARNA ABSORPCJA WODY- Współczynnik absorpcji wody spowodowanej kapilarnym podciąganiem: C ≤ 0,05 kg/(m2 x min0,5) – Średnia wartość współczynnika absorpcji wody spowodowanej kapilarnym podciąganiem: Cm ≤ 0,01 kg/ (m2 x min0,5).ZUŻYCIEOk. 16 kg/m² na 1 cm grubości warstwy.WŁAŚCIWOŚCIZaprawa cementowa, z dodatkiem trasu, przeznaczona do układania płyt oraz kostki brukowej z betonu i kamienia naturalnego w pomieszczeniach i obszarach zewnętrznych. Dzięki specyficznej krzywej przesiewu, o uziarnieniu do 8 mm, uzyskuje się podłoże o wysokiej przepuszczalności wody, które charakteryzuje się niemal zerowym podciąganiem kapilarnym. To ogranicza skutecznie szkody wywoływane przez wodę, jak np. wykwity lub destrukcję zaprawy na skutek zwiększenia się objętości zamarzającej wody. Zaprawę cechuje bardzo dobra urabialność. Nadaje się do stosowania w normalnym zakresie obciążeń.PRZYGOTOWANIE PODŁOŻAOdpowiednie podłoża to wykonane ze spadkiem 1,5 – 3 % nośne podbudowy betonowe lub wykonane na bazie cementu warstwy równomiernie rozdzielające obciążenia oraz wykonane z grysu lub żwiru, odpowiednio zagęszczone nośne podbudowy przepuszczające wodę i niepodatne na podciąganie kapilarne. W przypadku, gdy nawierzchnie wykonywane w systemie drenażowym, usytuowane są na gruntach nieprzepuszczalnych, należy zapewnić odpowiednie odwodnienie, uniemożliwiające spiętrzanie się wody. Odpowiednio wykonane spadki uniemożliwiają gromadzenie się wody na nieprzepuszczalnym podłożu.OPAKOWANIE25 KG.Termin realizacji zamówienia może wynieść ok. 1-3 dni.

schemat instalacji internetowej w domu jednorodzinnym, znaki w fizyce, jaki kaloryfer do pokoju, system solarny, bs wartkowice, 43-502, siła ile volt, najkorzystniejsze warunki rozwoju, jak podłączyć ogrzewanie podłogowe do pieca, energia dla domu, pompa ciepła wikipedia, kalkulator fotowoltaika, ujemna strona czegoś, fotowoltaika opinie negatywne, zestaw kolektorów słonecznych

yyyyy