Sonel Miernik rezystancji izolacji MIC-5010 WMPLMIC5010

Sonel Miernik rezystancji izolacji MIC-5010 WMPLMIC5010

7 875,75

Opis

W nowej rodzinie mierników izolacji Sonela zastosowano unikalne algorytmy, pozwalające na rozpoznanie charakteru napięcia występującego na obiekcie, dzięki czemu przyrząd potrafi określić, czy napięcie to jest napięciem sieciowym – wówczas pomiar nie zostanie wykonany czy też jest to napięcie wygenerowane przez pole elektromagnetyczne – wówczas pomiar zostanie wykonany. Umożliwia to prowadzenie pomiarów w obecności bardzo silnych pól elektromagnetycznych tam, gdzie dotychczas było to niewykonalne.Istotnym parametrem przyrządu jest maksymalna mierzona wartość rezystancji izolacji wynosząca 15 TΩ. Maksymalny prąd pomiarowy wynosi 1,2 mA lub 3 mA, co gwarantuje naładowanie obiektu o dużej pojemności w krótkim czasie. Każdy pomiar, zarówno w przypadku upływu zaprogramowanego czasu, jak też ręcznego przerwania, kończy się rozładowaniem obiektu przez miernik.Przyrząd wyposażony jest w akcesoria, gwarantujące bezpieczeństwo podczas pomiarów wszystkimi dostępnymi napięciami – zarówno przewody pomiarowe, sondy, jak i krokodyle spełniają niezwykle rygorystyczne normy (gwarantowana wytrzymałość napięciowa do 11 kV dla przewodów pomiarowych oraz 5,5 kV dla krokodyli i sond pomiarowych).Standardowo akcesoria dostarczane są wraz z poręcznym futerałem. Duża odporność urządzenia na zakłócenia sprawiła, że do pomiarów można wykorzystać przewody o długości nawet 20 m.Wyniki pomiarów można zapisywać do wbudowanej pamięci o pojemności 990 komórek(11880 wpisów). Dane z pamięci można transmitować do komputera PC poprzez kabel USB lub bezprzewodowo poprzez dodatkowy adapter OR-1 (USB).Pomiar rezystancji izolacji:napięcie pomiarowe wybierane w zakresie 50..1000 V co 10 V, w zakresie 1000 V…5000 V co 25 V,ciągłe wskazanie mierzonej rezystancji izolacji lub prądu upływu,samoczynne rozładowanie pojemności mierzonego obiektu po zakończeniu pomiaru rezystancji izolacji,akustyczne wyznaczanie pięciosekundowych odcinków czasu ułatwiające zdjęcie charakterystyk czasowych,odmierzane czasy pomiaru T1, T2 i T3 dla pomiaru jednego lub dwóch współczynników absorpcji z zakresu 1…600 s,ustawiany czas pomiaru – maksymalnie 9959″,pomiar współczynników absorpcji AB1, AB2, DAR, PI,wskazanie rzeczywistego napięcia pomiarowego podczas pomiaru,maksymalny prąd pomiarowy 1,2 mA lub 3 mA,zabezpieczenie przed pomiarem obiektów pod napięciem,pomiar rezystancji izolacji metodą dwu- oraz trójprzewodową,pomiary z wykorzystaniem przewodów długości do 20 m,pomiar napięciem narastającym schodkowo (SV),pomiar współczynnika rozładowania dielektryka (DD).Wysoka odporność na zakłócenia – filtry cyfrowe dla pomiarów przy dużych zakłóceniach (10 s, 30 s, 60 s).Pomiar ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych zgodnie z PN-EN 61557-4 prądem >200 mA.Ustawiane limity minimalnej rezystancji izolacji oraz maksymalnej rezystancji Rcont.Pomiar pojemności podczas pomiaru RISO.Pomiar prądu upływu podczas pomiaru rezystancji izolacji.Pomiar napięć stałych i przemiennych w zakresie 0…600 V.Pamięć 990 komórek (11880 wpisów) wraz z możliwością bezprzewodowego przesłania danych do komputera PC (za pomocą adaptera USB – OR-1) lub poprzez kabel USB.Zasilanie z pakietów akumulatorów.Podświetlana klawiatura.Przyrząd spełniają wymagania normy PN-EN 61557.Pomiar rezystancji izolacji (dwuprzewodowy)Zakres pomiarowy wg IEC 61557-2: 50k…15,0 TΩ (IISOnom = 1,2 mA lub 3 mA)ZakresRozdzielczośćBłąd podstawowy0,0…999 kΩ 1 kΩ ±(3% w.m. + 10 cyfr)1,00…9,99 MΩ 0,01 MΩ10,0…99,9 MΩ 0,1 MΩ100…999 MΩ 1 MΩ1,00…9,99 GΩ 0,01 GΩ10,0…99,9 GΩ 0,1 GΩ100…999 GΩ 1 GΩ ±(3,5% w.m. + 10 cyfr)1,00…9,99 TΩ 0,01 TΩ ±(7,5% w.m. + 10 cyfr)10,0…15,0 TΩ 0,1 TΩ ±(10% w.m. + 10 cyfr)Wartości mierzonej rezystancji izolacji w zależności od napięcia pomiarowegoNapięcie UISOZakres pomiarowy250 V 500 GΩ500 V 1,00 TΩ1000 V 2,00 TΩ2500V 5,00 TΩ5000V 15,0 TΩPomiar prądu upływuZakresRozdzielczośćBłąd podstawowy0…ILmax m, µ, n [A] Obliczana na podstawiewskazań rezystancjiILmax – maksymalny prąd przy zwarciu przewodów,rozdzielczość i jednostki wynikają z zakresu pomiarowego rezystancji izolacjiPomiar rezystancji izolacji napięciem narastającym schodkowoNapięcie doceloweSekwencja pomiarowa1 kV 200, 400, 600, 800, 1000 V2,5 kV 0,5, 1, 1.5, 2, 2,5 kV5 kV 1, 2, 3, 4, 5 kVPomiar ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych prądem >200 mAZakres pomiarowy wg IEC 61557-4: 0,12…999 ΩZakresRozdzielczośćBłąd podstawowy0.00…19,99 Ω 0,01 Ω ±(2% w.m. + 3 cyfry)20,0…199,9 Ω 0,1 Ω200…999 Ω 1 Ω ±(4% w.m. + 3 cyfry)Napięcie na otwartych zaciskach: 4..24 VPrąd wyjściowy przy R 200 mA (ISC: 200..250 mA)Kompensacja rezystancji przewodów pomiarowychPrąd przepływający w dwóch kierunkach, wyświetlana wartość średnia rezystancjiPomiar pojemnościZakresRozdzielczośćBłąd podstawowy1…999 nF 1 nF ±(5% m.w. + 5 cyfr)1,00…49,99 µF 0,01 µFWyświetlanie wyniku pomiaru pojemności po pomiarze RISOPomiar napięcia stałego oraz przemiennegoZakresRozdzielczośćBłąd podstawowy0.0…29,9 V 0,1 V ±(2% w.m. + 20 cyfr)30,0…299,9 V 0,1 V ±(2% w.m. + 6 cyfr)300…600 V 1 V ±(2% w.m. + 2 cyfr)Zakres częstotliwości: 45…65HzSkrót „w.m.” oznacza „wartość mierzoną”AKCESORIA STANDARDOWE:- Futerał L4- Przewód 1,8m niebieski, czarny i czerwony 10 kV- Krokodylek : czarny. niebieski i czerwony KO7 5,5 kV- Sonel Reader- Przewód USB

regulator pokojowy, sendom, kotłownia wymagania, kredyt czy pożyczka, serwis telefonów racibórz, panele fotowoltaiczne cena zestawu, dobór grzejnika, grzejniki stalowe czy aluminiowe, nagrody google iphone, poradnik szeregowego, ile to 3/4

yyyyy