PARKANEX Turbina ATC 540 m3/h z filtrem

PARKANEX Turbina ATC 540 m3/h z filtrem

1 358,93

Opis

Turbina wyposażona w filtr oraz termostat przeznaczona do wymuszania obiegu gorącego powietrza. Dystrybutor załącza się, gdy temperatura powietrza przepływającego przez urządzenie osiągnie nastawioną wartość, wyłączy się zaś, gdy temperatura będzie niższa niż zadana. Turbina może pracować także w trybie ciągłym. Umożliwia przemieszczanie ciepłego powietrza na znaczne odległości poprzez system kanałów prostokątnych lub przewodów okrągłych. Dzięki wytworzonemu ciśnieniu możliwe jest rozprowadzenie ciepłego powietrza do kilku pomieszczeń jednocześnie. Turbina przystosowana jest do nieprzerwanej pracy w temperaturze od +20 do +150 *C. Istnieje możliwość podłączenia turbiny do automatycznego regulatora obrotów.Przeznaczenie: Wentylator może być wykorzystywany zarówno do dostarczenia ciepłego powietrza pochodzącego z kominka jak i w układzie klimatyzacyjnym do wyciągania nadmiaru ciepłego powietrza z klimatyzowanego pomieszczenia. Wentylator może pracować przez długi okres czasu bez przerwy.Wymagania bezpieczeństwa: Instalacja wentylatora musi zostać przeprowadzona przez uprawnionego elektryka zgodnie z obowiązującymi wymogami. Serwis i naprawę wentylatora przeprowadza się tylko i wyłącznie po uprzednim odłączeniu od sieci. Przed włączeniem wentylatora do sieci należy upewnić się o braku jakichkolwiek uszkodzeń wirnika, obudowy, a także braku w przepływowej części obudowy obcych przedmiotów. Przy stosowaniu wentylatora w systemie DGP nie wolno: – instalować wentylatora na materiale łatwopalnym, – nakrywać wentylatora, – wbudowywać wentylator w ścianę, – umieszczać w czopuch kominka.Instalacja i podłączenie wentylatora: Po rozpakowaniu wentylatora należy sprawdzić: – stan przewodów zasilających (stan izolacji), – stan obudowy wentylatora (wgięcia, deformacje, wirnik nie może stykać się z obudową). Wskazane powyżej czynności są zalecane w związku możliwymi uszkodzeniami podczas transportu. Jeżeli nie ujawniono wskazanych uszkodzeń, można rozpocząć instalację wentylatora w miejscu przeznaczenia. Powierzchnia przeznaczona dla instalacji wentylatora powinna być idealnie wypoziomowana. W celu amortyzacji wibracji, wentylator należy zainstalować na podkładce z wełny mineralnej. Zainstalować system przewodów powietrznych od wentylatora do pomieszczeń, które będą ogrzewane. Wykorzystywać tylko metalowe izolowane przewody (kanały lub aluminiowe przewody izolowane). Dystrybutor powinien mieć zapewniony dostęp powietrza. Urządzenie nie może być użytkowane w pomieszczeniach zapylonych np. w warunkach budowy. Zaleca się: – instalować na króćcu wlotowym filtr powietrzny i zawór zwrotny (zawór zwrotny zabezpiecza wentylator przed przegrzaniem się przy wyłączonym wentylatorze) – stosować izolowane przewody rozprowadzające gorące powietrze. – podłączać instalację elektryczną z uziemieniem.Budowa wentylatora: Wentylator składa się z korpusu, króćców wejściowego i wyjściowego (średnice wejściowa i wyjściowa powinny odpowiadać średnicy instalowanego przewodu), regulatora temperatury (zakres regulacji temperatury 0-90 *C), puszki dla podłączenia wentylatora do sieci jednofazowej. Kierunek przepływu powietrza musi zgadzać się z kierunkiem wskazanym przez strzałkę na obudowie wentylatora. Instalację wentylatora można dokonać w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od źródła ciepła. Połączyć przewody powietrzne o odpowiedniej średnicy do wentylatora i zamocować je za pomocą opasek zaciskowych.Czyszczenie turbiny: W celach usunięcia zanieczyszczeń wewnątrz wentylatora należy: – odłączyć wentylator od sieci elektrycznej, – poczekać na ochłodzenie wentylatora do temperatury około 25 C. – odinstalować wentylator. Rozkręcić obudowę wentylatora, tak żeby mieć swobodny dostęp do turbiny (wentylatora). Przetrzeć wszystkie detale wilgotną ścierką, nasączoną niewielką ilością płynu czyszczącego, przy czym należy unikać trafienia płynu na silnik elektryczny, termostat i instalację elektryczną. Następnie, kiedy wszystkie elementy wyschną, można ponownie złoży obudowę, zainstalować wentylator na miejscu przeznaczenia i podłączyć do sieci elektrycznej.Gwarancja: Producent gwarantuje właściwą pracę wentylatora dla okresu 24 miesięcy od dnia sprzedaży pod warunkiem przestrzegania reguł transportu, przechowywania, instalacji i eksploatacji. W przypadku braku stempla, o dacie sprzedaży, termin gwarancji liczy się od daty produkcji. ksploatacji. W przypadku braku stempla, o dacie sprzedaży, termin gwarancji liczy się od daty produkcji. wydajność: 540 m3/h pobór mocy: 116 W natężenie: 0,86 A zasilanie: 230 V wymiary W x H x D: 440 x 285 x 250 mm prędkość obrotowa: 1270 obr/min średnice króćców: 160 mm zakres regulacji: 0-90 *C poziom hałasu: 42 dBA zakres temp. pracy: +20 / + 150 *C waga: 8,7 kg okres gwarancji: 2 lata

grzanie wody słońcem, ile dni mają poszczególne pory roku, jednostki miary fizyka, struktura produkcji energii elektrycznej w polsce 2016, sofar solar wifi, piec gazowy kondensacyjny viessmann, wewnętrzny błąd serwera, krs telefon, rekuparator, wysoka temperatura, swieze, bruk bet solar

yyyyy