Eaton Ogranicznik Przepięć Klasy B+C 12,5 Ka Spbt12-280/1 (158306)

Eaton Ogranicznik Przepięć Klasy B+C 12,5 Ka Spbt12-280/1 (158306)

245,98

Opis

Ogranicznik przepięć, ochronnik przepięciowy B+C SPBT12-280/1 EATON (MOELLER) Firma Eaton Electric oferuje nowe ograniczniki przepięć SPB-12/280. Jest to kombinacja ogranicznika przepięć klasy B i C, z zastosowaniem warystorów w jednym module. Ograniczniki tego typu znajdują zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym. Posiadają optyczny wskaźnik uszkodzenia. Maksymalny prąd udarowy na 1-bieg. wynosi 12,5kA (10/350)ľs. Dostępne są wersje na 1,2,3 i 4 bieg. redukują przepięcia do poziomu <1,5kV. Nowy ogranicznik przepięć stanowi optymalną ochronę przed przepięciami spowodowanymi przez pośrednie uderzenie pioruna oraz przepięcia komutacyjne. Takie ograniczniki mają zastosowanie przede wszystkim w budownictwie mieszkaniowym. Firma Eaton Electric oferuje również gotowe zestawy SP-B+C do zastosowań przemysłowych, składające się z ograniczników obu klas, tj. B i C. W układach tych jako ogranicznik klasy B wykorzystywane są aparaty SPI wykonane na bazie iskiernika z wyzwalaczem elektronicznym . Instalacja: Zestawy zaleca się instalować (rozpatrując od strony zasilania) przed urządzeniami pomiarowymi i różnicowoprądowymi. Zapobiega się w ten sposób błędnemu działaniu wyłączników różnicowoprądowych podczas przepływu prądu udarowego po zadziałaniu ograniczników przepięć. Wyłącznik różnicowoprądowy zamontowany przed ogranicznikami przepięć jest narażony na działanie prądów udarowych, które mogą prowadzić do jego zniszczenia lub zbędnego zadziałania. • Ogranicznik przepięć klasy według IEC 61643-1 • Test typu w oparciu o EN61643-1 • Szybki montaż na szynę nośną zgodnie z EN 50022 • Przy ogranicznikach przepięć SPB-25/440 i SPB-60/400 wydmuch gazów następuje na zewnątrz – wymagany odstęp od palnych elementów! • Ogranicznik przepięć klasy według normy VDE 0675, część 6/A3 11.97 Ograniczniki przepięć SP-B+C należy instalować w: – budynkach z zewnętrzną instalacją piorunochronną – budynkach z zewnętrzną linią napowietrzną i instalacją piorunochronną – chronionym obiekcie, w którym jako instalację odgromową wykorzystano wewnętrzną konstrukcję stalową – budynkach zasilanych linią kablową, gdy odległość między budynkiem a stacją trafo jest niewielka (możliwość wystąpienia dużych prądów zwarciowych)- obiektach bez instalacji odgromowej w bliskim sąsiedztwie obiektów wysokich, gdy uziomy obiektów są połączone

ile wynosi temperatura pokojowa, moc cieplna grzejnika, km słoneczny 2019, instalacja fotowoltaiczna schemat elektryczny, maskownica do pieca gazowego, co to jest energia jądrowa

yyyyy