Kategoria: stanowi to ogromną zaletę. Możliwe jest bowiem swobodne wykonywanie prac nawet w odległych lub trudno dostępnych miejscach